Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knaĩptis
Straipsnelis:
Pr. *knaip-? atstatoma remiantis vietovardžiais: [...] Knaypan, Knaype, bet ir Knawpe. Siejama su la. knaîpt (plg. knaibît) : knīpêt, plg. ie-kniept ir pan. ir su lie. knaĩptis (plg. knaĩbtis) : knỹpti, plg. kniẽpti, taip pat su variantais, kuriuose vietoj p atsiranda b (žr. Fraenkel LEW, 277–278; ME II, 242, 848). Su jais, atrodo, susiję ir gr. κνίψ ‘figos skydamaris’, κνῑπός ‘šykštus’ ir pan. Taip pat čia neabejotinai priklauso r. dial. гнепти́ться ‘šykštauti’, plg. гнёпа, гнептýн [...] iš *gnaip- (arba *gnaib), plg. lie. gnáibyti, gnýbti ir pan.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas