Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knaĩstės
Straipsnelis:
Pr. knaistis ‘nuodėgulis’ tikslus atitikmuo – lie. knaĩstės (LKŽ VI, 196), sinonimiškas knaĩsai, t. y. ‘tai, kas išrausta, išknista, išknaisiota’. Artimos ir veiksmažodžių formos: lie. knaisýti, knáisioti, knaisinė́ti, knáiselioti, knáisalioti, knáislioti, knìsti ir pan.; kniẽsti ‘drėksti’, ‘glemžti’, ‘kutenti’, ‘dirginti’, ‘gulėti ant širdies’, knietė́ti ‘kutenti’, ‘niežėti’, ‘gremžti’, knitė́ti, kneĩtotis ‘krapštyti’, ‘knaibyti’ ir pan.; knystė́ti ‘dunksėti’, ‘knitėti’, knýsoti ir kt.; la. knaisît ‘rausti’, ‘kasti’, knist ‘augti’, ‘leisti daigus’; knìest ‘niežėti’, ‘peršėti’ ir pan.; kniẽtêt ‘niežėti’, ‘augti’, ‘leisti daigus’ ir kt. [91] Ypač vertingi dėl artimos reikšmės slavų faktai, plg. r. загнéтка, загнётка ‘kampas krosnyje, kur sužarstomos karštos anglys’ ir pan., bet ir ‘karštos anglys, pelenai, sužerti į kampą rusų krosnyje’, taip pat загнéток ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 89–91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas