Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
knývė
Reikšmė:
Kiebitz
Straipsnelis:
Lie. žodis knývė ‘Kiebitz’ [...] E. Fraenkelio žodyne praleistas. Lie. knývė atsiradęs pamėgdžiojant būdingą pempės balsą, giesmę, plg. le. kńivá [...] bei č. dial. kníha, kníhalka, kníhavka, kníhačka, kníhora ‘t. p.’.
Šaltinis:
Machek 1966, 169
Antraštė:
knývė̃
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 218
Antraštė:
knývė
Straipsnelis:
žr. gyvė
Šaltinis:
Лучыц-Федарэц 2000, 233

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas