Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kojinė
Straipsnelis:
Senovės kalboms kojinė nėra žinoma, viduramžiais šios reikšmės žodis buvo maišomas su žodžiais, reiškiančiais ‘batas’, ‘kelinės’. Dabarties kalbose dažnai vartojami skirtingi žodžiai trumpoms ir ilgoms kojinėms vadinti (pvz., r. žulok, noski). Lie. kojinė, neologizmas, pakeitęs skolinius štriumpa ir pančeka, žodis padarytas iš adj. kojinis, kuris pasidarytas iš koja. Kitose ide. kalbose šios reikšmės žodžiai gana dažnai įvairiais darybos ir semantiniais ryšiais susieti su žodžiais, reiškiančiais ‘batas’, pvz., s. isl. sokkr, s. ang. socc, s. v. a. soc – iš lo. soccus ‘žemas, lengvas batas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 427

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas