Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kõks, tõks
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. kõks, tõks : bažn. sl. КАКЪ, ТАКЪ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 344

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas