Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
koktai
Straipsnelis:
Prūsijos lietuvių senuosiuose raštuose vartojama (ir tautosakos tekstuose) absoliutiniai demonstratyvai šitoktai, toktai, anoktai, koktai […]. Šių įvardžių pirmasis elementas (k)-ok- vestinas ne iš *(k)-okit-, kaip mano kai kurie tyrinėtojai [Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen, 1966, 241–242; Zinkevičius, Istorinė gramatika, 1981, 2, 5], o iš *(k)-oka < *(k)-āka, prie kurios yra prisijungęs lokatyvas *tai pagal *ši-tai, *ta+tai, *ana+tai. Tai leidžia daryti išvadą, kad pralietuvių epochoje samplaikos *(k)-āka (j)is, *(k)-āka [54] (j)i žymėjo daiktavardžių ypatybes, o *(k)-āka tai – įvykius.
Šaltinis:
Rosinas 1984, 53–54

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas