Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kòleris, kòlėrius
Reikšmė:
spalva
Straipsnelis:
[Skolinys], plg. le. kolor (LKŽ VI, 310).
Šaltinis:
Andriukaitienė 1996, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas