Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kono
Straipsnelis:
Intensifikatorius kana ir kono kai kurie autoriai laiko dalelyčių ka+na dariniais [Valeckienė LKK 18, 85, 88]. […] Formų su intensifikatoriumi kono […] ko- yra ne dalelytė, o įvardžio kas kilmininkas [44]. Intensifikatoriaus kono -no ir kana -na gali būti iš nai dėl adaptacijos prie ko- resp. ka-, plg. neadaptuotą nai: Ko nai geriausis FrnS 36.
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 44–45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas