Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kótas
Straipsnelis:
Lie. kótas, la. kâts ir kt.; giminiška dakų rum. cotór ‘stiebas, kamienas’. Fraenkelis sieja lie. kótas su lie. kója, la. kãja ir kildina iš ide. *kēi- ir t. t. Tiesa, lie. kója, la. kãja gali būti lyginami su kótas dėl jų vokalizmo, bet labai sunku paaiškinti semantinę raidą. Daug protingiau galvoti apie ide. *kāu- : *ku- ‘kirsti’ grupę šaknų, iš kurių kilo dar lo. caudex, cōdex ‘uodega’ ir ‘pliauska’, s. v. a. houwan, v. a. hauen ir t. t., lie. káuti, kovà, la. kava ‘dūžis’. Jei mes siesime su ide. *kāu- ‘kautis’, yra sunkumų dėl vokalizmo, o jei su ide. *ka-t- ‘t. p.’, tai problemų yra su priebalsiais. Tačiau bet kokiu atveju aiškinant šių baltų ir dakų rum. žodžių kilmę, turėtų būti rekonstruota ide. šaknis, prasidedanti *kā-.
Šaltinis:
Rădulescu 1981

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas