Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kóvarnis, kóvas
Straipsnelis:
Lie. kóvarnis, kóvas, la. kuovârna leidžia rekonstruoti formą ko(va)-varnis, kuri artima būtų sl. *gavornъ, *kavornъ ‘varna’. Pirminė forma sl. kalbose, matyt, buvusi su pradžios ka-.
Šaltinis:
Клепикова 1961, 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas