Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kóvas
Straipsnelis:
[Straipsnyje apžvelgiami kentum elementai slavų kalbose. Remiamasi rekonstruota bendrąja slavų forma ir įvairių kalbų pavyzdžiais.] kava ‘kuosa’ || sova ‘pelėda [...], r. dial. káva (kitose slavų kalbose vedinys *kavъka) || sová etc. Baltų kalbos rodo tuos pačius pakitimus: lie. kóvas ‘kuosa’, naktìkova, -kóvas ‘pelėda’, bet kaũkti || šaũkti. S. airių žodžiai taip pat turi ś || k: śúka ‘papūga’ || kā́uti ‘šauksmas’. Arm. turi sag ‘žąsis’ iš *k̑au̯ā (Pokorny IEW, 535). Žodis neabejotinai kilęs iš onomatopėjinės šaknies.
Šaltinis:
Gołąb 1972, 59
Antraštė:
kóvas
Straipsnelis:
[Recenzuojamas J. Stutyński
Šaltinis:
Urbutis 1973b, 216
Antraštė:
kóvas
Reikšmė:
jackdaw
Straipsnelis:
[Ginama teorija, kad kai kurie slavų kalbų žodžiai su ide. palatalinių priebalsių kentuminiu atspindžiu yra keltų skoliniai.] Sl. *kau- ʻjackdawʼ šalia *sau- ʻowlʼ : rus. tarm. kava ʻjackdawʼ, ukr. kavka, le. kawka, slovk., č., slov., sr.-kr. kavka šalia rus., ukr. sova ʻowlʼ, le. sowa, slovk., č., slov., sr.-kr. sova, baltai turi abu refleksus, plg. lie. kóvas ʻjackdawʼ, šaũkti ʻshoutʼ, plg. taip pat s. i. kā́uti ʻshoutʼ šalia s. i. śúka ʻscreaming birdʼ, galų Cavannus ʻnight owlʼ, air. cuach ʻcuckooʼ.
Šaltinis:
Gvozdanović 2009, 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas