Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kõznyti
Reikšmė:
упрекать, порицать
Straipsnelis:
Lie. kõznyti, kõznyju ‘упрекать, порицать’ greičiausiai atėjęs iš slavų kalbų (žr. Преображенский, Словарь русского языка, 1910–1914, 303).
Šaltinis:
Лоикова-Насенко 2009, 216

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas