Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kozoliai
Reikšmė:
kunigo apeiginis drabužis, kamža
Straipsnelis:
Lie. kozoliai ‘kunigo apeiginis drabužis, kamža’, plg. vok. Kasel ‘apsiaustas su kapišonu’ (LKŽ VI, 392). Į vokiečių kalbą atėjo iš lotynų kalbos, plg. lo. casula ‘t. p.’ (Sanders, Wörterbuch der Deutschen Sprache 1860, I, 873; Grimm J., Grimm W., Deutsches Wörterbuch, XI, München, 1984, 254). Iš lotyniškos formos *casubula kilo ir pranc. chasuble ‘arnotas (kunigo mišių rūbas)’. Toliau šie lotynų kalbos žodžiai sietini su lo. casa ‘mažas namelis’ [...]. Lietuvių kalboje skolinys užfiksuotas tik vadinamajame XVIII a. pr. Krauzės žodyne (Q 110).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 105

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas