Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krū́mas
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] krum (p. 80) ‘krūmas’ : 1553 – lie. krū́mas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 530
Antraštė:
krū́mas
Straipsnelis:
Pr. *krum-ein- atstatoma pagal vietovardį Krumeyn. [207] Siejama su lie. krū́mas, la. krũms, ypač la. krũmaîns, krūmaine, krũmiens, krūmiene, krūmine, krūmȩ̄na (ME II, 292; EH 662); lie. krūmenis, krū́minas, krū́minė, krū́minis ir pan. (t. p. žr. Gerullis, Die altpreussischen Ortsnamen, 1922 74; Endzelīn Senprūšu valoda, 1943, 198; Fraenkel LEW, 302 ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 207–208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas