Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krū́snė
Reikšmė:
surinktų lauke akmenų krūva
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekelskio (Tekielski K., Lituanizmy leksikalne…, ABSl, XIII, 1980, 67–72) aiškinimus:] 4. chruśnia ‘akmenų krūva pirtyje’. Atsižvelgiant į galūnę -nia, skolinta ne iš krū́snis (le. kalboje duotų *kruśń ar *chruśń), o iš lie. dial. krū́snė; tarpininkas buvo br. kalba.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 51
Antraštė:
krū́snė
Straipsnelis:
žr. krūsnis
Šaltinis:
Rutkowska 2009, 86
Antraštė:
krūsnė
Reikšmė:
куча камней в поле
Straipsnelis:
Esama mišrių struktūrų, atsiradusių dėl vienas kitą dengiančių baltarusių, lietuvių ir lenkų arealų dalių: br. крушня < lie. krūsnė, krūsnis ‘куча камней в поле’.
Šaltinis:
Стариченок 1989, 432

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas