Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krūvà
Straipsnelis:
Toch. A krop-, B kraup- ‘suversti, surinkti’ su formomis: adj. verb. I A kropnal, B kraupanalle, B kakraupau; subst. dér. A krop, B kraupe ‘krūva, grupė, būrys, susivienijimas’; B priv. akraupate. Jau Lexique, 1941, 45 šį veiksmažodį aš gretinau su lie. kráuju, kruvà, s. sl. kryjǫ ‘dengti, slėpti’, krovъ ‘stogas’ bei su pailginimu *-bh- gr. κρύπτω ‘slėpti’, κρυφῆ ‘paslapčiomis’ etc. Vadinasi, toch. A krop-, B kraup- rodo sąvoką ‘krūva, masė’, kurią randame neišplėstose lie. formose. Reikia kildinti iš ide. *grāubh-. Reikia atmesti ryšį su veiksmažodžiais: gr. ἀγείρω, skr. hárati, gr̥bhṇā́ti, go. greipan etc., reiškiančiais ‘imti’ (žr. Meillet) taip pat kaip ir rekonstrukciją *greubh- ‘imti’ (Poucha, ArOr, II, 1930, 323).
Šaltinis:
Windekens 1976, 235
Antraštė:
krūvà
Straipsnelis:
Toch. A *kru, B *kärwā ‘nendrė’ su formomis: A loc. sg. kärwaṃ, B gen. pl. kärwats; adj. der. A kärwāṣi, B kärwāṣṣe. – Šis žodis giminiškas su s. sl. kryjǫ ‘dengti, slėpti’, krovъ ‘stogas’, lie. kráuju, s. air. cráu, cró ‘tvartas, pirkelė’ etc. Vadinasi, ‘nendrė’ yra ‘tai, kas uždengta, tai kas apgaubta, tai kas paslėpta’: ypač žr. A kärwāṣi wäsṭ = skr. naḍāgāra- ‘namas iš nendrių’ (plg. s. air. cráu, cró). O savo forma adj. A kärwāṣi, B kärwāṣṣe rodo senąjį *qruu̯ā (< *qrū̆+ā: plg. lie. krūvà) su antriniu ä pirmame skiemenyje. Gen. pl. formoje B kärwats, kur laukiama *kärwāts, a turime dėl analogijos su dgs. B -wa. Pabrėžtina AB *kärwa = lie. kruvà atitikimą. [236] Reikia atmesti Čop, Linguistica VIII, 2, 1966–1968, 167 t. (= lo. crūs, crūris ‘koja’) pareikštą interpretaciją. Žr. taip pat A pätkru ‘blakstienos’ ir A krop-, B kraup- ‘suversti, surinkti’.
Šaltinis:
Windekens 1976, 236–237
Antraštė:
krūvà
Straipsnelis:
žr. krūvis
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 219–220

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas