Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraštas
Straipsnelis:
Lie. kraštas (taip pat ‘krantas’, kaip la. krasts), etimologija neaiški. Žr. ašmens.
Šaltinis:
Buck 1949, 861
Antraštė:
krãštas
Straipsnelis:
N. Minissi siūlo lie. krãštas, la. krasts, sl. kraj vesti iš ide. *(s)ker + išplėstukas -st- ‘riba, siena’ (plg. toch. A kärst-, B kärst-, karst ‘pjauti’, het. kar-aš-mi ‘aš pjaunu’). Jeigu autoriaus siūloma etimologija teisinga, tada jis nurodo naują bl.-sl. paralelę (žr. N. Minissi, Liuano krãštas, slavo kraj, Ricerche slavistiche 1955–1956, IV, 56–67).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas