Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krãgas
Straipsnelis:
Šis pavadinimas pagrindine reikšme taikomas kragų šeimos (Podicipaedidae) vandens paukščiams – ausuotajam kragui, taip pat rudakakliui, juodakakliui, raguotajam ir mažajam kragui – ir yra greičiausiai garsų mėdžiojamosios kilmės [19 išnaša: Plg.: „jų balsai „karr-karr“ toli girdimi“ (T. Ivanauskas, II, 21). Elisonas krãgą kažkodėl laiko pagrindiniu Fulica atra vardu [20 išnaša: J. Elisonas, Zoologijos sistematikos terminų žodynėlis, Kaunas, 1920, 76], o T. Ivanauskas iš viso nemini šio pavadinimo kaip laukio [laukys, Fulica atra L.] sinonimo. Sunku pasakyti, ar kragas – savarankiškas onomatopėjinės kilmės laukio pavadinimas, ar šis vardas perkeltas laukiui dėl jo išorinio panašumo į Podicipaedidae šeimos paukščius (laukys taip pat nardo, iš tolo galbūt gali pasirodyti panašus į kragą).
Šaltinis:
Žukaitė 1980, 73
Antraštė:
krãgas
Reikšmė:
ąsotis, bidonėlis (pienui nešti)
Straipsnelis:
Pr. I kragis E 400 ‘ąsotis, puodynė’ bei cragge E 18 ‘puodynė’ – drauge su lie. krãgas kilęs turbūt iš kokio nors germ. dialekto, plg. ang. dial. crag ‘mažas indelis alui’ bei švabų kragen ‘didelis indas alui’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243
Antraštė:
krãgas
Reikšmė:
ąsotis, puodelis, taurė
Straipsnelis:
Pr. kragis ‘ąsotis’, cragge ‘puodas’, ‘puodelis’ (f.) yra skoliniai iš vokiečių kalbos. Manoma, kad lie. krãgas ‘ąsotis’, ‘puodelis’, ‘taurė’ yra ne tiesioginiai skoliniai iš vokiečių kalbos (pasak Alminauskio, Die Germanismen des Litauischen, I, Leipzig, 1934, 71, iš Rytų pr.–vok. krog, krug, žr. Fraenkel LEW, 286) ar kitų germanų šaltinių, o atėję per prūsų kalbą (Sabaliauskas LKK 1966, VIII, 111), kitaip nei la. kruõg(u)s (iš v. v. ž. krôch). Įdomu, kad Lietuvos šiaurės vakaruose (Skuodo, Akmenės raj.) aptiktas ir žodis krãgas (iš vok. Kragen) ‘kieta apykaklė’, plg. la. krãģis, kraga ‘batų aulai’ (ME II, 265). Germanizmu laikomas kartais ir s. r. хрогъ (хръгъ), indo rūšis.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 143
Antraštė:
kragas
Reikšmė:
ąsotis
Straipsnelis:
J. Bretkūno Biblijos skolinys iš vokiečių kalbos: kragas ‘ąsotis’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas