Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraipùs, kraipýti
Straipsnelis:
Ne visai įtikina pora sl. *krěpъkъ : lie. kraipus, kraipyti (dėl semantinio ryšio). [Tai mintis apie recenzuojamą W. Smoczyńskio knygą.]
Šaltinis:
Stundžia 1990, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas