Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krámpa
Reikšmė:
sklendės sankaba, kengė, kablys
Straipsnelis:
Pr. cramptis ‘vinis’, ‘skląstis’ yra skolinys iš vok. Krampe ‘durų sklendė’, ‘sankaba’, ‘kabliukas’, taip pat ir lie. krámpa, kram̃pis, krampė ‘sklendės sankaba’, ‘kengė’, ‘kablys’ (LKŽ VI, 412), dar plg. atkrampúoti ‘nuimti krampą, atidaryti su krampa uždarytas duris’, užkrampuoti. Panašiai ir latvių: kram̃pis, krampĩtis, kram̃pêt (ME II, 257–258; EH 641), es. (k)ramp ir pan., kaš. krąpa, krąpac ir kt.; le. krępa, krempa ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 154–155

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas