Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krapštýti
Reikšmė:
kratzen, scharren, reiben
Straipsnelis:
Germ. skrep-a- ‘randyti, skusti, gremžti, schaben, krapštyti, kasyti, įdrėksti, įbrėžti, kratzen’ (s. ang. screpan ‘schaben, kratzen’, v. ž. ol. schrepen ‘t. p.’) siejasi su vediniais, reiškiančiais ‘krapštytis, brūžuoti, kapstyti, scharren, įdrėksti, įbrėžti, kratzen’, kurie remiasi sqr- + labialinis ir šiaip jau gretinami su sqer- ‘pjauti, kvisti, kripti, schneiden’. Su germ. leksemomis galime tiesiogiai lyginti la. skrabt ‘įdrėksti, įbrėžti, kratzen, grandyti, skusti, (iš)kalti, (iš)duobti [kaltu], išskaptuoti’, r. skresti, skrbú ‘kratzen, schaben’. Variantai be s-mobile: kimrų crafu ‘įdrėksti, įbrėžti, trinti, braukyti’, lie. krapštýti ‘kratzen, scharren, reiben’ (su -p).
Šaltinis:
Seebold 1970, 425
Antraštė:
krapštýti
Straipsnelis:
La. pasienio trm. sakrapšk̡ît (naudu) „sunkiai surasti (pinigų)“ yra skolinys iš lie. sukrapštyti (pinigus).
Šaltinis:
Brencė 1970, 49
Antraštė:
krapštýti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. крапштаць, крэпштацъ ‘krapštyti, rakinėti (nosį)’, крапштацца ‘krapštytis, čiupinėtis (darbą dirbant)’ Stankevičius К V 120; le. trm. (Viln. kr.) krapsztać ‘rakinėti (nosį...)’ Otrembskis JP XVI 82 < lie. krapštýti (krãpšto).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 62
Antraštė:
krapštýti
Straipsnelis:
Ir krapštýti gali būti priesagos -styti vedinys iš kokio dabar jau nebevartojamo pirminio veiksmažodžio, plg. krẽpščia, krė̃pšti ‘griebti, savintis’, o iš krapštýti gali būti išvestas krãpštas.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968c, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas