Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraũšas
Reikšmė:
upės krantas
Straipsnelis:
Lietuvių šakninio dvibalsio au atliepai oў aў, iauёу, яў, еў baltarusių skoliniuose yra dėsningi. Br. кроўш ‘upės krantas’, крaўшáсты, крaўшы́сты, крaўжáсты ‘kriaušingas’, dar plg. lie. kriaũšis, kriaũšius ir kt.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas