Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraujaĩ
Straipsnelis:
Galūninio kirčiavimo žodis (tiksliau jo -kamienio variantas) gali reflektuoti senovinį nomina */ɘ-collectiva, paprastai kontrastuojantį kirčio vieta vienaskaitos baritoninei formai. Vienas atvejis suponuotinas ir be kirčio vietos vienaskaitai kontrasto: lie. kraujaĩ (plačiai vartojama senuosiuose raštuose ir tarmėse forma) < *kraujā́ = pr. crauyo?, krawia? (pr. crauyo ir kravia kai kas laiko moteriškosios giminės formomis, žr. Toporov IV 160-4) (sg. acc. n. krawian, plg. s. i. kravyá- n.).
Šaltinis:
Stundžia 1994, 21
Antraštė:
kraujaĩ
Reikšmė:
кровь
Straipsnelis:
Straipsnyje kalbama apie ide. priesagos *- (*- < *-aH), būdingos kuopinėms formoms, atspindžius baltų ir slavų kalbose. Ide. kuopinių daiktavardžių tipas su *- atspindimas ide. kalbų pl. neut. arba sg. pl. f. formomis. Baltų kalbose, praradusiose bevardę giminę, tipas su *- buvo pakeistas į sg. f. Lie. pl. kraujaĩ ‘кровь’ pateikiami šalia pr. kuopinio sg. crauyo [craujā], krawia f., kurie, pasak Mažiulio, buvę daugiskaitos bevardės giminės. Kildinama iš ide. negyvosios klasės *-u kamieno (*krū-).
Šaltinis:
Дегтярев 1994, 36

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas