Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krauklỹs
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, jie rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. krauklỹs : bažn. sl. крукъ).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
krauklỹs
Reikšmė:
varna
Straipsnelis:
Slovėnų krukъ ‘varna’, lie. kraũkti, krauliù, krauliaũ, krauklys ‘varna’, la. kraûklis, kraukât, kraucinât, s. isl. hraukr ‘jūrinis varnas, морской ворон’, go. hrukjan ‘varna’, s. v. a. hrok, hruok, hruohe, ruoh, ruch ‘kovas’.
Šaltinis:
Клепикова 1961, 183
Antraštė:
krauklỹs
Reikšmė:
varnas
Straipsnelis:
Lo. coruus, -ī m. Kor-/kro- tipo ekspresyvus onomatopėjinis pavadinimas (plg. crōciō, crōcitō ‘krankti, kranksėti’, cornix ‘varna’ ir gr. κóραξ) su -w- išplėtimu kaip v. air. crū ‘varnas’ (-k- išplėstas lie. krauklỹs bei le. kruk ‘varnas’). Senas. Vienas L. Aquillius Coruus buvo karo tribūnas 388 m. prieš Kristų (plg. I. Kajanto, The latin Cognomina, 331). Literatūroje paliudytas nuo Plauto. Romaniškas, Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, 1935, § 2269; U. L. Figge, Die romanische Anlautsonorisation, 57–58.
Šaltinis:
André 1967, 62
Antraštė:
krauklỹs
Reikšmė:
Krähe
Straipsnelis:
Go. hruks ‘Krähen’ (< *hruk-a-) veikiausiai yra onomatopėjinės kilmės, plg. r., le. kruk, lie. krauklỹs ‘Krähe’, s. i. króśati ‘schreit’.
Šaltinis:
Casaretto 2004, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas