Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraũkti
Reikšmė:
šaukti
Straipsnelis:
Gr. κραυγή f. ‘šauksmas’ […].Κραυγή turi atitinkamo veiksmažodžio veiksmo pavadinimo atspalvį. Gretinama su įvairiais germanų bei baltų-slavų kalbų žodžiais, pvz., s. skand. hraukr ‘jūrų kranklys’ gali tiksliai atitikti gr. κραυγός. Su balsiu ū go. hrūk, acc. sg. ‘gaidžio, paukščio riksmas’ greta veiksmažodžio hrūkjan. Duslusis žodžio gale yra lie. kraukiù, kraũkti su slavų r. [580] kruk ‘varnas’. Su palataliniu žodžio gale taip pat prisimenama skr. króśati = ac. xraosaiti ‘rėkti, šaukti’. Kaip ir žodžiai κράζω, κρώζω, šis žodis turi remtis onomatopėja. Dėl bibliografijos žr. Frisk GEW.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 579–580

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas