Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraupstytis
Reikšmė:
bijoti, būgštauti
Straipsnelis:
Baigmens -styti veiksmažodžių interpretacija problemiška, nes kai kur gali būti tikra priesaga -styti, o sąsaja su -sta kamienu – tik atsitiktinė. Galbūt su es. l. -sta kamienu susijęs kraupstytis, -ijasi, -ijosi ‘bijoti, būgštauti’ ([K], N, rš.), bet kraũpsta, kraũpti, kraũpo ‘pašiurpti, išsigąsti, pasibaisėti’ nėra fiksuotas nei LKŽᵉ, nei DLKŽ⁵ (plg. tik kraũpti, -ia, ‘gąsdinti; barti, surikti ant ko’ LKŽᵉ). Kiek šis veiksmažodis paplitęs ir ar jis senas, dar reikėtų aiškintis.
Šaltinis:
Pakerys 2007, 397

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas