Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kráuti, kráuju
Straipsnelis:
Toch. A krop-, B kraup- ‘suversti, surinkti’ [...]. Jau Lexique, 1941, 45 šį veiksmažodį aš gretinau su lie. kráuju, krūvà, s. sl. kryjǫ ‘dengti, slėpti’, krovъ ‘stogas’ bei su plėtiniu *-bh- gr. κρύπτω ‘slėpti’, κρυφῆ ‘paslapčiomis’ etc. Taigi toch. A krop-, B kraup- rodo sąvoką ‘krūva, masė’, kuri glūdi neišplėstose lie. formose. Reikia kildinti iš ide. *grāubh-. Atmestinas ryšys su veiksmažodžiais: gr. ἀγείρω, skr. hárati, gr̥bhṇā́ti, go. greipan etc., reiškiančiais ‘imti’ (žr. Meillet) taip pat kaip ir rekonstrukciją *greubh- ‘imti’ (Poucha ArOr, II, 1930, 323). Žr. dar krūva
Šaltinis:
Windekens 1976, 235

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas