Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krešė́ti
Straipsnelis:
Lietuvių veiksmažodžio krešė́ti šaknis kreš- turbūt galėtų būti siejama su r. krešu, kresatь ‘skelti ugnį’ ir kildinama iš šaknies ide. *(s)ker- / *(s)kr̥- ‘sukti, lenkti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 145
Antraštė:
krešė́ti
Reikšmė:
tirštėti, tirštėjant džiūti, kietėti, krekėti
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos veiksmažodis turintis vokalinį plėtiklį -e- ir vienu konsonantiniu plėtikliu išplėstą šaknį, pvz., šiuo atveju *skr̥-; ide. (s)ker- / *skr̥- ‘suktis, lenkti(s)’. Šis veiksmažodis turi vedinių kitose indoeuropiečių kalbose, pvz., r. krešu, kresatь ‘skelti ugnį’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 145; 228
Antraštė:
krešė́ti
Straipsnelis:
žr. krekėti
Šaltinis:
Andersen 2003, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas