Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kregė́ti
Reikšmė:
sunkiai kvėpuoti, krioguoti; kriuksėti; garsiai kalbėti, čiauškėti
Straipsnelis:
Aptariamasis lietuvių kalbos veiksmažodis gali būti netiesiogiai siejamas su r. dial. скреготáть ir r. скрежетáть, -ещý, -ещешь ‘griežti (dantimis), girkšėti, girgždėti, džerškėti, čerškėti’. Galima tik rekonstruoti panašų garsažodį *(s)kre-, iš kurio kalbos darėsi savų struktūrų žodžių.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas