Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kréisa
Straipsnelis:
Lie. kréisa ‘körperlicher Fehler’, la. krèiss ‘link’ (plg. kreĩ-v-as, kreĩ-p-ti, la. kreĩ-l-is).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas