Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krẽklai
Reikšmė:
Brust
Straipsnelis:
Lie. paralelę turi pr. kraclan ‘krūtinė, krūtis’ […] – s. lie. krẽklai pl. ‘Brust’ [(su tam tikru išoriniu neatitikimu)].
Šaltinis:
Euler 1983, 40
Antraštė:
krẽklai
Reikšmė:
krūtys
Straipsnelis:
E 118 kraclan ‘грудь, Brust’: galūnė -an, rodanti nekatriąją šio daiktavardžio giminę, sunkiai paaiškinamas faktas [Топoров ПЯ (K–L, 150) bandymas pr. neutrum paremti siejimu su r. dial. кря́кло ‘стропило’ neįtikinamas]. Jeigu sutiktume su emendacija *kraclay ir skaitymu /kr\'æklai/, tai gautume formą plurale tantum lie. krẽklai ‘krūtys’ – porinio organo pavadinimą. DP vartojama taip: 118₁₃ Pagîrtos îscioś kuriós tawė neßîoio ir krêkłai kuriůs tu ʒ́îndai 491₃₉ kurii … sawaiseis krȩkłais vʒ́pȩneió ir vʒ́augíno 517₂₉ ʒ́ijskite iʒ́ġ krekłu̷ baʒ́nîczios mótinos iûsu̷.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 30
Antraštė:
krẽklai
Straipsnelis:
[Pritarę, jog kai kada Elbingo žodynėlyje leksemų raidė <y> taisytina į <n> [...] pažiūrėkime, ar atskiriems žodžiams nebūtų galima siūlyti <n> taisyti į <y>:] Paaiškinti pr. leksemos E 118 kraclan ‘krūtinė, Brust’ niekatrąją giminę (apie giminę spręskime iš galūnės -an) yra keblus dalykas. Jeigu pritartume ištaisymui į *kraclay ir skaitymui /kr'æklai/, mums prieš akis plurale tantum forma lie. krẽklai m. ‘krūtys’.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 30
Antraštė:
krẽklai
Reikšmė:
krūtinė
Straipsnelis:
Pr. kraclan E 118 ‘krūtinė’ : s. lie. kreklai ‘t. p.’. Jeigu šis žodis iš pradžių reiškė šonkaulius, tada jis galėtų būti giminiškas su krẽklas ‘Dachsparren’, r. кроква ‘kartis, gegnės’ ir kt. žr. Walde Pokorny I, 482.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas