Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kremžė́ti
Straipsnelis:
žr. gremžti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 301–302
Antraštė:
kremžė́ti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Su lie. kremžė́ti ‘knirschen’ plg. kremzdė́ti ‘knirschen’, kremsė́ti ‘knistern, knirschen’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas