Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kremblỹs
Reikšmė:
grybas, Pilz
Straipsnelis:
Germ. hremp-a- ‘raukšlėtis, rauktis, suglebti, subliūkšti, einschrumpfen’ (s. ang. tik partic. praet. ge(h)rumpan ‘susiraukšlėjęs’, v. v. ž. rimpen, v. ol. žem. rempen ‘suraukti, runzeln’, s. v. a. rimpfan ‘raukšlėtis’) priklauso panašios struktūros germ. dariniams reiškiantiems ‘stipriai įsikibti (į ką), krampfen, raukšlėtis, trauktis, schrumpfen’ ir kurie dėsningai gauna nazalinį infiksą. Dėl savo formos jie dažną sykį siejami su šaknimi *qer- ar *sqer-. Vis dėlto abejojama, ar šiuo atveju iš tiesų turime reikalo su tam tikra išplėsta šaknimi . Su hremp-a- turbūt galime gretinti lie. kremblỹs ‘grybas, Pilz’, gr. κραμβός ‘sausas, trocken, nuvyti, suvytęs, welk’, κραμβή ‘kopūstas, Kohl’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 272–273

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas