Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kremslė̃
Straipsnelis:
žr. gremžti
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 301–302
Antraštė:
kremslė̃
Straipsnelis:
žr. gremžti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 224
Antraštė:
kremslė̃
Straipsnelis:
žr. gremžti
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 392
Antraštė:
kremslė̃
Straipsnelis:
Bendrabaltiškos kilmės yra pr. gremsle ‘(nosies) kremzlė’, […] plg. lie. kremslė̃, la. (s)krīmslis ‘kremzlė’.
Šaltinis:
Euler 1983, 40

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas