Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kretė́ti
Reikšmė:
drebėti, purtėti, virpėti, tirtėti; tirštėti, tirštėjant džiūti, kietėti; krekėti
Straipsnelis:
Lietuvių kalbos veiksmažodis turintis vokalinį plėtiklį -e- ir vienu konsonantiniu plėtikliu išplėstą šaknį, pvz., šiuo atveju *skr̥-. Šis veiksmažodis turi šakninių refleksų ar vedinių kitose indoeuropiečių kalbose: s. v. a. redan ‘sijoti’, s. isl. hrinda, hratt ‘stoβen’ ir kt.; vediniai: lie. kratýti, krãto, krãtė; gr. κροτεῖν ‘trenkti, mušti; belsti, ploti’ (κρότος ‘triukšmas, trenksmas, plojimas’), s. sl. kroštǫ, krotiti ‘tramdyti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 145; 227–228

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas