Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kr(i)áušė
Straipsnelis:
Pr. crausy E 617 ‘kriaušė’ bei crausios E 618 ‘kriaušės’: lie. kr(i)áušė, la. kraûsis², bulg. круша ‘t. p.’ žr. Trautmann BSW, 140.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 244
Antraštė:
kr(i)áušė
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] lie. kr(i)áušė : bulg. крýша.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas