Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriaũšti
Straipsnelis:
Gr. κρούω, fut. -σω, aor. ἔκρουσα ‘belsti, stuksenti’ […]. Šaknis κρουσ- esam. l. gali remtis *κρούσ-ω arba greičiau *κρουσ-yω […]. Gr. κροιός ryšys su κρούω yra tik hipotezė. Atstatoma ide. *qrous- su s. sl. sŭ-krušǫ, -šiti ‘belsti, sutraiškyti’, tas pats vokalizmas lie. kraušýti, la. kràušêt ‘belsti, laužyti’. Nulinis vokalizmas ide. *qrus- yra s. sl. krŭcha, r. krochá ‘gabalas, nuolauža’, lie. krušù, krùšti ‘laužyti’. Vokalizmas e *qreus- yra lie. kriaũšti. Žr. Pokorny IEW, 622, kuris pripažįsta šaknį be s s. v. a. žodyje (h)riuwan ‘sujaudinti’ ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 588
Antraštė:
kriaũšti
Straipsnelis:
žr. krušti
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 588

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas