Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriaušýti
Reikšmė:
bić, rozbijać
Straipsnelis:
[Aptariama semantinė būdvardžių motyvacija slavų kalbose.] Su lie. kriaušýti ‘bić, rozbijać’ yra susijęs prasl. *kruchъ ‘kruchy’, iš kurio yra atsiradę prasl. *krechъkъ : krъchъkъ ir kuris ček., slovk. kalbose dar turi reikšmę ‘delikatny’; taip pat - ‘słaby’ (< ‘kruchy, łamliwy’), o pagrindinė reikšmė yra ‘odłamek, okruch’.
Šaltinis:
Jakubowicz 2003, 408

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas