Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kriẽti, krỹti
Reikšmė:
{kriẽti} tiesti, vynioti (drobę); žvejoti; {krỹti} lenkti, dumpinti
Straipsnelis:
Kad la. krìet […] ‘semti grietinę nuo pieno, graibyti’ lie. kalboje atliepia kriẽti […] ‘tiesti, vynioti (drobę); žvejoti’ bei krỹti […] ‘lenkti, dumpinti’, rodo la. krijât (-ãju), krijuôt, kurie, be ‘lupti, durti; plėšti’ reiškia ‘vynioti, lenkti (gijas)’. […] s. isl. krína ‘paliesti’, s. ang. hrínan ‘paliesti, nutverti, pa-, sugniebti’, s. saksų hrīnan, s. v. a. rīnan ‘paliesti’ (< germ. *hrei-na), […] nepaisant E. Seeboldo skeptiško nusistatymo [Seebold E., Vergl. und etym. Wb. der german. starken Verben, 1970, 271], drąsiai galima laikyti ne tik la. krìet, bet ir lie. kriẽti giminaičiais. Tad baltiškoji šaknis *krei- savo pirmine reikšme gal daugiau linksta į ‘lenkti [126], kreipti’, bet vargu, ar lie. kreivas, la. kreils […], kurie laikytini veiksmažodžio krỹti […] vediniais (su priesaga *-u̯o- ir *-lo-). Vadinasi reikšmė ‘pjauti’ šaknies *krei-/kry- žodžiams nebūdinga.
Šaltinis:
Karaliūnas 1990a, 126–127

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas