Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krikščionis
Straipsnelis:
Pr. crixtianai ‘krikščionys’ (nom. pl. m.), Milewskio nuomone SlOc XVIII, 1947, 37, yra skolinys iš prale. *krьstьjane, kuris gautas iš lo. christianus (gr. χριστιανός). Pr. crixtianai (*krikstian(a)s. sg. ) suponuoja kažką panašaus į *krьsti(j)an arba *krьst’an-. Iš to paties šaltinio buvo pasiskolintas ir lie. kriksčiónis (krikščionìs), žr. Brückner, Archiv für slavische Philologie, XX, 1898, 488; Skardžius, Die slavischen Lehnwörter im Altlitauischen, 1931, 110 (iš s. r. кръстьян/инъ/); Fraenkel LEW, 297.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 186–187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas