Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krìkštyti
Straipsnelis:
Pr. crixtitwi ‘krikštyti’ yra skolinys iš pralenkų *krьstiti (užfiksuotas chrzcić, dial. krzcić), Milevskio nuomone SlOc XVIII, 1947, 57, [192] atėjęs XI a. Ta pati žodžio struktūra ir lie. krìkštyti, la. kristît, žr. Skardžius 1931, 110; Fraenkel LEW, 298. Analogišką veiksmažodį turi ir slavai – *krьstiti, kuriame įžiūrimas greičiau vardažodinis darinys iš *krьstъ, o ne skolinys iš s. v. a. kristen, kristenen ‘versti krikščioniu’ (Фасмер ЭСРЯ II, 374).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 192–193
Antraštė:
krìkštyti
Straipsnelis:
Lie. krikštyti, la. kristīt, atėję iš slavų k., plg. s. sl. krĭstit, ir t. t., bendras slavų, < s. sl. krŭstŭ, ir t. t., ‘kryžius’, šis < germ. žodžio ‘Kristus’. Semant. raida nebūtinai per ‘daryti kryžiaus ženklą’, bet gali būti surišta su senesne krŭstŭ reikšme ‘Kristus’ ir ‘krikštyti’ ← ‘versti krikščionimis’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1482

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas