Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krìkti
Straipsnelis:
Pr. *krik-ain- atstatoma pagal vietovardžius Krikayn, vėliau – Krikehnen. Vanago nuomone, tikėtinai galima sieti su lie. krìkti (Lietuvių kalbos hidronimų etimologinis žodynas, 1981, 166); Savukynas, LKK 1966, VIII, 192–193, priduria dar pavyzdžius su skardaus priebalsio anliautu (lie. grìkis), besisiejančius su dubletais – lie. krìkti / grìkti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 185–186
Antraštė:
krìkti
Straipsnelis:
Pr. *grek-? atstatoma pagal vietovardį Greke. Siejama su lie. krìkti|grìgti, kreikti (dėl g : k žr. LKŽ III, 601), la. krìkums, kriksis ir kt. Urbutis, Baltistica V, 1969, 54, nurodydamas br. гры́ка kaip lituanizmą, mano, kad tas pats šaltinis gali būti pagrindas ryt. vok.-pr. Grick(en), Grücken; nors yra ir kitas variantas, pagal kurį šie pavadinimai yra prūsiški arba skolinti iš lenkų.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 299–300

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas