Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kristi
Straipsnelis:
Daugelyje ide. k. žodžiai, reiškiantys ‘kristi’, yra pamėgdžiojamosios kilmės, indų-iran. ir graikų kalbose šios reikšmės žodžiai etimologiškai siejami su žodžiais, reiškiančiais ‘skristi’, daugelyje kitų kalbų šių žodžių kilmė neaiški. Lie. kristi, la. krist galbūt giminiški lie. krėsti, la. krest arba lie. kirsti, la. cirst.
Šaltinis:
Buck 1949, 672
Antraštė:
krìsti
Reikšmė:
to fall, drop, die
Straipsnelis:
S. isl. hrjóta ‘to fall, fly, be slung’, norv. rjota ‘to fall down’ (< *hreutan-) yra darinys iš nulinio laipsnio iteratyvo norv. ròta ‘to slide down’ (< *hrutōn-), kuris kartu su v. v. a. hurzen ‘to rush’ (< *hurtōn-) ir s. isl. hrata ‘to fall’, s. ang. hratian, hradian ‘to rush’ (< *hrattōþi, *hradunanþi) rodo ide. šaknį *kret- (ne *kreud-), dar plg. lie. krìsti (kriñta, kreñta) ‘to fall, drop, die’ (< *kr-n-t-, kuris yra su antriniu nuliniu laipsniu -i-).
Šaltinis:
Kroonen 2012a, 196

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas