Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krizdūlė
Straipsnelis:
Lie. trm. krizdūlė, la. trm. skrizduoles, skrizdūles, krizduores yra skoliniai iš vok. trm. Krisdohre. Iš vok. trm. Kristólbere yra ir lie. trm. kristólbėrė.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas