Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kroikà
Reikšmė:
šelmuo, kraigas
Straipsnelis:
Lazūnų šnektos žodyne randame tokių skolinių iš baltarusių kalbos, kuriuos patys baltarusiai anksčiau yra skolinę iš lietuvių arba gavę baltiško substrato keliu, pvz., […] kroikà ‘šelmuo, kraigas’ (кройка, plg. lie. kraĩgas, dial. kraĩkas).
Šaltinis:
Zinkevičius 1986b, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas