Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krumstinis
Straipsnelis:
Pr. *krumst-ik-in- atstatoma apgal vietovardį Crumstichin. Siejama su lie. krumstus (SD 98), taip pat lie. krumstinis, iš kitos pusės – su lie. kramstùkas ‘nuograuža’, kramstyti (krámsčioti, krámsterė́ti, krámstelti, krámstelėti) ir pan. (LKŽ VI, 413–414, 704); la. krũmstalas ir kramstît (: krùmst), kramsts (ME II, 258, 287).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas