Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kruñkšti
Straipsnelis:
Pr. *krunkst-? atstatoma pagal vietovardį Krunksten. Siejama su lie. kruñkšti (: krañkšti ir pan., bet ir krañkti, kreñkti, kranksė́ti ir pan.), krunkšt, krùnkštauti (plg. SPromp, 10; SD, 30 šalia kránkštauti), žr. LKŽ VI, 708; la. kran̂kšķinât, kramšķinât; kramšķêt, krumšķinât ir kruñkât, krunkuôt ‘rauktis’ ir pan., kruñkuôts, kruñtaîns (ME II, 258, 259, 287). Latvių formos perteikia perėjimą tarp bl. krunk-st- ir krum-st.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas