Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kryžaunykas
Straipsnelis:
Kitokia dabar slavizmų fonetinė substitucija lie. kalboje. Slaviški skoliniai, sutinkami raštijos paminkluose į lie. kalbą perteikti vos ne paraidžiui, išskyrus galūnę. Dab. kalboje jie jau žymiai daugiau „lituanizuoti“, plg. […] le. krzyżownik → sen. lie. kryžaunykas / kryžiaunykas, dab. lie. kryžiuotis ir kt.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas