Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krykštė̃
Straipsnelis:
Pr. krixtieno ‘kranto žuvėdra’ Endzelynas teisingai yra nurodęs artimiausią paralelę – lie. krykštė̃ (Senprūšu valoda, 1943, 197), taip pat plg. krỹkštė ‘sodžiaus kregždė’, žr. LKŽ VI, 586; šis žodis savo ruožtu yra susijęs su lie. krỹkšti (žr. VI, 587), – taip abejodamas spėja Endzelynas. Dėmesio vertas ir kitas spėjimas – galimas ryšys su *krikst- ‘krikštyti’ (plg. pr. crixtitwi, turint galvoje kregždę kaip dievo paukštę, atskrendančią pavasarį ir apkrikštijančią žemę.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 118
Antraštė:
krykštė̃
Reikšmė:
šelmeninė kregždė, blezdinga, Rauchschwalbe
Straipsnelis:
Pr. krixtieno E 741 ‘urvinė kregždė, Erdschwalbe’ : lie. krykštė̃; siejasi su lie. garsažodžiu krỹkšti ‘kreischen’?
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas