Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krýklė
Straipsnelis:
Pr. krichaytos ‘tokia slyvos rūšis, jos vaisiai’ yra neabejotinas germanizmas iš v. v. ž. krike (plg. ir kreke). Taip pat ir lie. krýkė, krýklė ‘nedidelių mėlynų slyvų medis ir jo vaisius’ (dar ir kryklė̃, krỹklė) (LKŽ VI, 580–581); la. krĩķis, krẽķis (ME II, 275, 283), taip pat plg. la. kriẽķene (iš ž. vok. krēken), žr. Sehwers 1953, 58. Lie. krýklė yra perdirbtas iš krýkė veikiant ryt. pr.-vok. krêkel (plg. provincializmą krekeln), kuris reiškė laukinę slyvą (Alminauskis 1934, 72; Fraenkel LEW, 297). Beje, lietuviai galėjo šį žodį pasiskolinti ir iš vok. Krieche.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 185

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas